Odbiór odpadów

[Rozmiar: 50470 bajtów]

Zajmujemy się odbiorem nietoksycznych odpadów komunalnych z przedsiębiorstw, zachowując przy tym ekologiczny etos, nakazujący nam troskę o środowisko, w którym żyjemy. Warto wspomnieć również, że dla każdej z firm, które obsługujemy, indywidualnie ustalamy i negocjujemy warunki cenowe – każdy klient jest bowiem dla nas wyjątkowy.


Frakcja Sucha

Do pojemników oznakowanych jako Frakcja Sucha wrzucamy:


Stosując obecnie obowiązującą odpłatność DO SUCHEJ FRAKCJI NIE ZALICZAMY:


Frakcja Mokra

Jako Frakcja Mokra klasyfikujemy wszystko co nie jest Frakcją Suchą i/lub odpadem niebezpiecznym.


[Rozmiar: 7090 bajtów]
  |  Polityka Plików Cookies  |
©  2013 - 2018 Zakład usługowy Eko-Park